Orlogsmuseets Modelbyggerlaug er åbent for alle med interesse for krigsskibsmodeller og modelbygning fra alle historiske perioder. Det er en organisation og forening oprindelig knyttet til Orlogsmuseet nu Krigsmuseet, og vi har siden foråret 2008 haft til huse i det gamle fredede arresthus på Nyholm, hvor lauget har bibliotek, tegningsarkiv og værkstedsfaciliteter.

 

 

Orlogsmuseets Modelbyggerlaug har til formål at stimulere interessen for modeller af danske og udenlandske orlogsskibe, bygninger og etablissementer, historiske panoramaer o.l. fra forhistorisk tid til vore dage. Laugets medlemmer bygger modeller i skalaforhold fra 1 : 10 helt ned til 1 : 1600. Lauget har plads til modelbyggere på alle niveauer fra amatøren med sin første model til den professionelle med sin helt perfekte udstillingsmodel.

Nogle af modellerne indgår permanent eller lejlighedsvis i museets skiftende udstillinger samt i anden udstillings- og museumsammenhæng. Derudover er nogle af laugets medlemmer beskæftiget med fremstilling af modeller til museets permanente samlinger, samt med restaurering af museets store modelsamling.

 

Orlogsmuseets Modelbyggerlaug afholder møder og driver undervisningsvirksomhed, ligesom der organiseres arbejdsgrupper omkring bygning af særligt komplicerede modeller og til løsning af specialopgaver. Foruden møder og undervisning arrangeres ekskursioner til beslægtede museer og seværdigheder. En vigtig opgave for lauget er at formidle kontakt mellem medlemmerne, således at mere erfarne modelbyggere kan støtte og vejlede mindre erfarne.

Orlogsmuseets Modelbyggerlaug er sammen med Orlogsmuseet behjælpelig med fremskaffelse af tegningsmateriale samt med historisk ekspertise. Derudover yder lauget hjælp til Orlogsmuseet ved opbygning af udstillinger, afvikling af arrangementer m.m.. Lauget er endvidere kontaktorgan til foreninger i ind- og udland.

 

Skibsmodellen.

Skibsmodellen har gennem tiderne været et elsket fænomen hos alle søfarende folk. Vi kan se dem blandt fundene fra det gamle Egypten, og vi kan beundre dem som votivskibe i vore kirker.

 

Skibsmodellen – den lille skalabyggede afbildning af det virkelige skib – er i et mere alvorligt sammenhæng blevet brugt de sidste 400 år som grundlag for planlægning af det virkelige skibsbyggeri. Modellen blev udformet så eksakt, at man udfra denne kunne diskutere skrogets form og styrke, udsmykningens udseende og omfang eller riggens konstruktion. I senere tid har man med modellen som baggrund kunnet afprøve skibets fremdrivnings- og styreegenskaber, samt indtegne klædningspladernes indbyrdes placering og form.
Skibsmodellens funktion, som baggrund for skibsbyggeriet, kan ses i Orlogsmuseets udstilling, der bl.a. viser flådens historiske modelsamling af skibe, bygget på Holmen gennem tiderne.

 

Foruden den nyttige brug af modeller i værftsindustrien har bygning af skibsmodeller alle dage været en yndet fritidsbeskæftigelse, en hobby, som i vore dage dyrkes på alle niveauer, hvor også rigtige konstruktionstegninger og andet historisk baggrundsmateriale tages i anvendelse.