Foranledet af en henvendelse fra Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, anmodede Nationalmuseets museumsinspektør Jørgen Walseth januar 2023 Modelbyggerlauget på Nyholm, om en vurdering af mulighederne for at udlåne en model som kirkeskib til den danske kirke i Paris, specifikt om der kunne udvælges en egnet model fra Krigsmuseets samling til formålet, eller om en nybygning ville være den rigtige løsning.

 

 

Laugets ekspert Poul Beck fraråder i sit svar, at udtage en museumsmodel til kirkeskib:

 

                

"Museets modelsamling kan opdeles i to hovedkategorier, dels de skrøbelige og præcist byggede, men uriggede konstruktionsmodeller fra 16 – og 1700 – dels de fremragende, riggede og detaljerede udstillingsmodeller, bygget fra sidste halvdel af 1800 tallet og frem til i dag. Modeller der med deres fine og sårbare detaljer nødvendigvis må anbringes i montrer beskyttet mod berøring, støv, fugt og sollys ( UV-stråler. )

Og herudover nogle få meget store takkelmodeller fra 1800 tallet, bygget til undervisningsformål.

I alle tilfælde modeller der konstruktions- og styrkemæssigt ikke er udformet eller beregnet til nogen form for ophængning."

 

Pouls grundige kendskab til Orlogsmuseets samlinger leder til at:

 

Den rigtige løsning for Frederikskirken, ville være en model, bygget til formålet. En model udført som et kirkeskib med korrekt skrogform, forenklet dæksudstyr og en rigning uden sejl, og nok så vigtigt, tilpasset kirkerummet i såvel størrelse – som form og farvemæssigt. Et skib der er bygget til og i sin konstruktion beregnet til firpunkts ophængning....!

Frederikskirken

Den Danske Kirke

i Paris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Danske Kirke / Det lille mirakel

 

Besluttet blev det.

Frederikskirken skulle have sit kirkeskib. Vi skulle bygge nyt, og dertil, at korvetten Fortuna var et oplagt valg.

 

Kirkerummet taler for et skib i afdæmpede farver. Fortuna, er et slankt og et meget elegant, og velproportioneret dansk bygget sejlskib med netop afdæmpede nyklassicistiske dekorationer og samtidig et skib der på flere måder udtrykker de historiske og kulturelle relationer mellem Frankrig og Danmark.

 

Et skib aldrig tidligere bygget

som model.

 

Søsat 1825  fra Nyholm i København er det konstrueret af flådens daværende fabrikmester  chefkonstruktør Andreas Schifter.

 

Schifter var en berejst mand, på sin tid endda meget berejst.

 

Efter en videnskabelig uddannelse i konstruktion, søartilleri og vandbygning m.v.  foretog han studierejser i Sverige, i Norge, Holland og endelig i Frankrig hvor han i årene 1808  og 1809 gjorde tjeneste i den franske flåde..

 

Efter sin hjemkomst til Holmen i 1814 blev han pålagt at genopbygge den danske orlogsflåde. Og det var virkelig, fra grunden.

Efter flådens ran i 1807 og adskillelsen fra Norge i 1814, skulle man bygge nyt og mange forskellige skibstyper skulle bygges, og netop med hensyn til fregatter og korvetter var han stærkt inspireret af den franske flådes tilsvarende enheder, som han under sit ophold i frankrig havde oplevet som særdeles velsejlende.

 

 

Besøg værkstedet

 

 

 

 

 

C. W. Eckersberg

 

 

 

 

 

 

C. W. Eckersberg

 

 

Mere