Nyt fra Orlogsmuseets Modelbyggerlaug.

 

2024:

 

4. juni           Lauget tilmeldt Københavns Kulturnat fredag d. 11. oktober med udstilling og rundvisning i Arresten.

 

23.maj.      Under Kulturnat Vedbæk havde modelbyggerlauget inviteret indenfor i en af de lokale medlemmers ”hjemmeværksted”. Rigtig mange – bl.a. borgmester i Rudersdal Ann Sofie Orth (billedet) og Sognepræst Rune Reimer Christensen fra Vedbæk Kirke – samt mange mange andre gæster blev orienteret om laugets virke og byggeri af kirkeskib til Frederikskirken i Paris”.

 

 

 

4. maj.          Modelbyggerlauget modtager Maritim Kontakts pris for 2024. Prisoverrækkelsen fandt sted under Maritim Kontakts konference i Ribe..

 

16. april.      Afholdt generalforsamling med 27 deltagere. Regnskabet godkendt og bestyrelsen genvalgt. Besluttet at kontingent øges fra 275 kr. til 300 kr. samt at overgå til digital udgave af Marinehistorisk Tidsskrift.

 

28. februar. Kirkeskibet Saga af Marstal afleveret til Nærum Kirke efter renovering.

 

27. februar    Medlemsudflugt til Søfartsmuseet i Helsingør med særudstilling ”Skibe på stribe” om skibsmodeller af alle arter. Efter frokost (skipperlapsskovs) var der besøg hos Maritimt Værksted Hal 16, der også interesserer sig for bygning af skibsmodeller. 22 deltagere.

 

10. februar.   Deltog i åbning af Strandingsmuseet (Thorsminde) særudstilling ”Draget mod dybet”, hvor OMBL har bidraget med to små modeller.

 

6. februar.      OMBL nomineret sammen med to andre til Maritim Kontakts pris 2024

 

2023:

 

12. december.  Tre kirkeskibe afleveret til Pilips Kirke efter renovering.

 

28. november. Medlemsmøde med familie i Bræddehytten på Holmen. Efter spisning (smørrebrød) var der lotteri, konkurrencer og julehygge med gaveregn. 35 deltagere.

 

26. september. Medlemsudflugt til Krudtværksmuseet i Frederiksværk. 10 deltagere.

 

26. august.    Dagens sommermøde måtte aflyses på grund af ringe tilmelding.

 

15. august.    Model af Fregatten Peder Skrams fremdrivningsanlæg afleveret til Fonden Peder Skram.

 

18. april.        Generalforsamling med 25 deltagere.

 

24. marts.      Aftale indgået med Frederikskirken i Paris (Den Danske Kirke) om bygning af Korvetten Fortuna som kirkeskib.

 

2. marts.        Kirkeskibet Prins Christian Frederik afleveret til Odden Kirke efter renovering.

 

21. februar.   Medlemsudflugt til Krigsmuseet, hvor deltagerne kunne gense mange af laugets skibsmodeller. 30 deltagere.