Den Danske kirke

i

Paris

i

i

i hjertet af byernes by....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederikskirken ..... det lille mirakel

 

      Korvetten   Fortuna

            søsat 1825

,

                   Konstruktør Andreas Schifter

                    Dekorationer og galionsfigur af Eckersberg

 

              "...et af de mest

               velsejlende, sejlførende skibe

                i flådens historie.."

                                 maleri af Christoffer Wilhelm Eckersberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Maison du Danemark" og Frederikskirken, den Danske Kirke, hører sammen, med kirken som intet mindre end "perlen" i det samlede byggeri.  Altertavlen, "Jesus i Gethsemane Have" er udført af kunstmaleren Jesper Christiansen.

 

Frederikskirkens Malene Bendtsen godkender den, i al hast fremstillede "udgave af korvetten Fortuna". Bemærk flaget, og ikke mindst de tre master i korrekt højde......

 

Kirkerådets Anders Toft på trappestigens øverste trin med mock                         -uppen balancerende på hovedet. Andre må holde stigen. Atter                             andre bedømme virkningen på afstand.

 

Skibet i kirkerummet..

Loyal mod de originale tegninger kan man  bygge modeller i størrelse efter eget skøn. Bygge frit efter temperament og behov. Fortuna kunne for den sags skyld bygges  som et flaskeskib.

 

En beslutning skulle tages. Hvilken målestok, hvor stort skulle det være.

 

Kirkerådet først og fremmest stod for at skulle  vælge mål så skibet faldt harmonisk ind  i Frederikskirkens smukke rum.

 

Et valg....  en beslutning.

 

Og der blev ikke taget let på det.

 

I et samarbejde mellem Paris og København fandt man frem til et skrog på 120 cm og et størrelsesforhold på 1/30.  

 

Godkendt blev det først efter rent lavpraktisk, at have stået sin prøve. Først efter rådet havde godkendt størrelsen via en, "Mock-up" En pap-udgave. Et, i enhver henseende primitivt skib, skåret og tillavet med forhåndenværende materialer, men, hvad der er vigtigst her, i de korrekte mål.

En til tredive blev hermed fastsat som det forhold lauget skulle bygge efter og rørte modelbyggere på Nyholm takker for samarbejdet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Schifters originale tegning fra 1817 med Frederik VI's approbation øverst til venstre..

 

  • Skibene
  •   på
  • Holmen
  •  

 

gggg

 

Galionsfiguren

.....Den bedste og mest vellykkede af Eckersbergs dekorationer.... 

bevaret og i dag udstillet på Nationalmuseet og 3-D scannet til kirkeskibet.

 

Som det var tilfældet med alle Schifters skibe, blev også Fortunas dekorationer, d.v.s. galionsfigur og agterspejlets afdæmpede udsmykning, tegnet af vennen, marinemaleren  Christoffer Wilhelm Eckersberg, der selv har bånd til Frankrig og under sine langvarige studierejser fra 1810 – 1816 opholdt sig 3 år i Paris.   

 

Her blev han optaget som elev på David’s Atelier og malerskole, hvor han for alvor stiftede bekendtskab med nyklassicismens dekorationsformer, som senere efter hjemkomsten til København bl.a. kom til udtryk i smukke og gennemarbejdede dekorationstegninger til flådens skibe.

Eckersberg skrev engang til den norske maler J.C. Dahl 

"Jeg har den et egent liebhaveri for skibsvæsenet !

Jørgen Walseth (tv) og modelbyggerlaugets Poul Beck. med Fortunas galionsfigur. onsdag den 13. marts.

 

Kærligheden til skibene og marinemaleriet tog kun til  med alderen. Ingen dansk maler beherskede dette felt med samme præcision. Stillede så store krav til genrens udøvelse.

Blandt Eckersbergs talrige marinebilleder kan vi derfor i dag glæde os over præcise skildringer af Diana-klassen korvetter .

Og endelig. Galionsfiguren. Den originale galionsfigur fra korvettenFortuna, der er bevaret og i dag udstillet  i Tøjhusbygningen.

Den figur der idag betragtes, som den bedste og og mest vellykkede af  Eckersbergs skibsdekorationer..