Holmen 1968 PDF Print E-mail

Holmen 1968. Som et permanent element i Orlogsmuseets udstilling, som skal illustrere flådens historie efter den Anden verdenskrig, har Orlogsmuseets Modelbyggerlaug siden 2001 været i gang med at opbygge et helt endestående diorama i skala 1 : 250 af Holmen, der i 1968 var flådens hovedbase.Modellen er på 3 x 6 meter, og kan ses på Orlogsmuseet, hvor den bl.a. giver beskueren et indtryk af de mange skibe og aktiviteter der den gang karakteriserede Holmen med Orlogsværftet, værksteder, depoter, skoler, administration og meget mere. Lauget kunne officielt aflevere modellen til Orlogsmuseet foråret 2006 efter ca. 5 års arbejde.


Grundlaget for modellen er originalt tegnings- og dokumen-tationsmateri-ale fra Rigsarkivet, Forsvarets Bygningstjeneste, Søværnets Materielkommando, Københavns kommune. Herudover har lauget udført en omfattende fotodokumentation af Holmens mange bygninger og anlæg inden forandringerne af området for alvor tog fart.

 
RocketTheme Joomla Templates