Model af orlogsskibet Dannebroge fra 1692 PDF Print E-mail

I forbindelse med forberedelsen og planlægningen af flådens 500 års jubilæum i 2010 spurgte jubilæums-udvalget februar 2008 om lauget var villig til at bygge en ny model af orlogsskibet Dannebroge i skala 1:40 til opstilling i SOK´s administrationsbygning i Århus.

En henvendelse som lauget modtog som en stor ære og udfordring. Arbejdet blev sat i gang marts 2008 med research og tegningsarbejde på grundlag af det originale tegningsmateriale i Rigsarkivet suppleret med den yderligere viden, der inden for det sidste tiår er fremkommet om 16.hundredetallets orlogsskibe.  Under ledelse af Poul H. Beck blev der etableret et byggehold på 10 af laugets medlemmer, der tog fat på næsten lige så mange forskellige opgaver som da det originale skib blev bygget i 1690èrne.

Efter en samlet indsats over knap 7000 timer stod modellen færdig den 4. oktober 2010, d.v.s. på 300 årsdagen for slaget i Køge Bugt 1710, og den 28. oktober 2010, på Tordenskjolds 320 års fødselsdag, blev modellen afleveret ved en festlig modtagelse og reception i SOK`s administrationsbygning i Brabrand ved Århus med deltagelse af byggeholdet, Chef/SOK og direktøren for Statens Forsvarshistoriske Museum og underholdning ved Søværnets Tambourkorps.

 

Grunden til at vælge orlogsskibet Dannebroge fra 1692 skyldtes, at især dette skib og dets skæbne markere en række historiske, nationale, og ikke mindst heroiske og følelsesmæssige symboler i relation til flådens 500 årige historie.

Således blev orlogsskibet Dannebroge bygget og søsat som det første skib på Holmen i 1692 efter de endnu bevarede tegninger af danskeren Henrik Span. Skibet er hermed forbundet med Niels Juel og hans mangeårige virke for den fælles dansk/norske flåde i tiden frem til 1690´erne.

Skibets navn henfører til Dannebrogsordenen. Hertil kommer skibets heroiske kamp og undergang i Køge Bugt under den første fase af Den store Nordiske krig under kommando af nordmanden Iver Huitfelt, der ved sin indsats og død reddede den dansk-norske flåde den 4. oktober 1710 fra det, der kunne have udviklet sig til et afgørende nederlag til den svenske flåde.

 

 
RocketTheme Joomla Templates