Projekter PDF Print E-mail

Orlogsmuseets Modelbyggerlaug og en række af laugets medlemmer har siden laugets oprettelse i 1989 tilført Orlogsmuseet  en lang række skibs- og geografiske modeller til museets permanente udstilling. Mange af modellerne er udført af en enkelt mand med støtte fra museet eller fra et af laugets medlemmer i form af research og tegningsarbejde. Specielt i det sidste tiår er det dog blevet mere og mere almindeligt med byggehold på 3 - 4 helt op til 10 mand for at løse de ofte meget komplicerede og krævende opgaver. Det gælder f.eks. de seneste projekter, nemlig bygningen af en model i skala 1:40 af orlogsskibet DANNEBROGE fra 1692, en model af et KANONDÆK fra 1808 i skala 1:10 og en model af NYHOLMS MASTEKRAN fra 1748 i skala 1:16 samt den store geografiske model af HOLMEN 1968 i skala 1:250.

Det samme gælder også modellen af KASTELLET 1754 i skala 1:400 til Tøjhusmuseet, samt flere andre modeller til Nationalmuseet og Strandingsmuseet i Torsminde.

Siden 2008, hvor lauget fik rådighed over egne lokaler i det Gl. Arresthus på Nyholm med værkstedsfaciliteter, et omfattende fagbibliotek og en stor tegningssamling, udføres næsten alle byggeprojekter som holdarbejde med laugets tidligere formand Poul H. Beck som koordinator og projektansvarlig.

Modellerne udføres normalt på grundlag af det originale tegnings- og konstruktionsmateriale, der almindeligvis findes på Rigsarkivet. Det gælder dog kun skibe fra slutningen af 1600-tallet og frem til i dag. Før den tid må man normalt ty til samtidige regnskaber, specifikationer og beskrivelser, som er det grundlag, laugets næstformand Niels Probst har benyttet ved en række spektakulære og epokegørende rekonstruktioner af 1500- og 1600-tals skibe, hvilket bl.a. har resulteret i modellerne af hovedskibet MARIA fra 1513 og orlogsskibet FIDES fra 1613, som begge indgår i Orlogsmuseets permanente udstilling.

Byggetiden for en stor sejlskibsmodel f.eks. i skala 1:48 (1:50) ligger typisk på ca. 4000 timer. Alt hvad der forekommer på en sådan model er inviduelt håndarbejde udført af laugets medlemmer. Det gælder bl.a. alt tovværk, som med udgangspunkt i en tynd "basis-tråd" af kunststof fremstilles (slåes) på egen reberbane med den diameter og udformning, der skal anvendes på et bestemt sted i skibets rigning eller udrustning.

Blandt laugets medlemmer, har den hidtil største bidragyder af modeller til Orlogsmuseets været pensioneret tandlæge Peter Maack.  Der siden 1989 har udført 10 helt enestående sejlskibsmodeller til museets samlinger, der dels er baseret på originale konstruktionstegninger, dels på rekonstrueret materiale udført af Niels Probst.

 
RocketTheme Joomla Templates